Güvenli bir hayat var
GÜVENLİ
BİR HAYAT VAR
Avrupa Birliği
Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
facebook
twitter
vimeo
flickr
youtube
e-mail
Güvenli Bir Hayat Var Projesi Kapanış Toplantısı Basın ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Düzce ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Kocaeli ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gönüllü Eğitimleri...
Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştayı Programı
Çalıştay Programı 11.05.2015 Kocaeli
Kadın Dostu Kent Çalışması
Medyada kadın imgesi çalıştayı
Düzce Üniversitesi Açılış Toplantısı
Raporlar
Projenin önemli faaliyetlerinde olan raporlama faaliyetleri kapsamında aşağıda yer alan raporlar oluşturulmuştur.
Bu raporların paylaşımına ilişkin sorumluluğu web sürecinin koordinatörü olarak SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ KOCAELİ ŞUBESİ’dir.
Proje sonuçlandıktan sonra Doğu Marmara Kalkınma Ajansı diğer proje aktörlerinin desteği ile sosyal etki değerlendirmesi raporunu oluşturacaktır. Projenin tüm sonuçlarını rapor ile tüm bölgede (Yalova ve Bolu dahil) duyuracaktır.
Proje Raporlarımız
Bölgemizde yer alan Kadın STK’ların mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olmak için yapılan bir araştırmanın sonuçlarının yer aldığı rapor olan “Mevcut Durum Analizi” Raporudur.
İkinci raporumuz Medyada kadın imgesi çalıştayı ile beraber niteliksel verilerin yer aldığı ve çalıştay sonucu değerlendirmelerin uzman tarafında kaleme alındığı “Medyada Kadın İmgesi Çalıştay Raporu” dur.
“Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Raporu” gerçekleştirmiş olduğumuz çalıştay sonrasında konuşmacı olarak katılım sağlayan uzmanların da çalıştayda yaptıkları sunulardan yararlanılarak hazırlanmış ve beklentiler ve yapılması gerekenleri tanımlayan pratik çözüm önerileri sunan metinlerin derlemesinde oluştur.
Gölcük ilinde 6 gün yapılan değerlendirmeler sonrasında “Kadın Dostu Kent Çalışması Raporu” konunun uzmanlarının desteği ile hazırlanmıştır. Kadın Dostu kent çalışması için var olan eksikler ve önlenebilir tedbirler le bir şehir kadın için daha nasıl iyi olabilir yönünde örneklemelerinde yer aldığı bir rapordur.
Bununla paralele olarak ve bölgemizde ilk olarak oluşturululan “Doğu Marmara Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformunun“ ilk etkinliği kapsamında gerçekleşen etkinlik olan Duvar boyama ve el basma Faaliyetinin anlatıldığı rapor da son raporumuzdur.
"Güvenli Bir Hayat Var Projesi" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın eş yararlanıcısı olduğu "Aile içi şiddetle mücadele hibe bileşeni kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kaynak göstermek kaydıyla yararlanılabilir. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesinin izni olmadan kısmen de olsa fotokopi, film,vb elektronik ve mekanik yöntemlerle çoğaltılamaz.