Güvenli bir hayat var
GÜVENLİ
BİR HAYAT VAR
Avrupa Birliği
Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
facebook
twitter
vimeo
flickr
youtube
e-mail
Güvenli Bir Hayat Var Projesi Kapanış Toplantısı Basın ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Düzce ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Kocaeli ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gönüllü Eğitimleri...
Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştayı Programı
Çalıştay Programı 11.05.2015 Kocaeli
Kadın Dostu Kent Çalışması
Medyada kadın imgesi çalıştayı
Düzce Üniversitesi Açılış Toplantısı
Proje Başvuru Sahibi
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, genelde Sosyal hizmet uzmanlarının sosyal ve ekonomik haklarını korumak ve haklarının gelişimini sağlamanın yanı sıra özelde müracaatçıları arasında yer alan kadının sosyo-ekonomik statüsünün güçlendirilmesi amacıyla da çalışmalarını sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye Genelinde güçlü bir kurumsal yapılanmaya sahip olan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel merkezine bağlı olan Kocaeli Şubesi projenin kapsadığı KOCAELİ, SAKARYA ve DÜZCE illerinde de yapılanmıştır.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin güçlendirilmesi hibe programı kapsamında yürütülen Güvenli Bir Hayat Var projesinde, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi proje sahibi olarak yer almaktadır. Projenin idari, mali ve teknik yönetiminde sözleşme makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Proje teknik denetimini yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri ile projenin sağlıklı yürütülmesi için çalışmalar yapılması, proje ortakları ve proje iştirakçileri ile koordinasyonun sağlanması ve bütün faaliyetlerin organizasyonunda görev almaktadır. Proje Koordinatörü görevlendirmiştir. Bölgede bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktadır. Projenin faaliyetlerinde Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerindeki üyeleri aracılığıyla çalışmaları organize etmektedir.
Proje Ortakları ve İştirakçileri
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin güçlendirilmesi hibe programı kapsamında yürütülen Güvenli Bir Hayat Var projesinde Eş finansman olarak yer almaktadır. Kocaeli Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama ...
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin güçlendirilmesi hibe programı kapsamında yürütülen Güvenli Bir Hayat Var projesinde Proje ortağı olarak yer almaktadır. Proje faaliyetleri ve proje eğitimlerinde Düzce Üniversitesi ...
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin güçlendirilmesi hibe programı kapsamında yürütülen Güvenli Bir Hayat Var projesinde Proje ortağı olarak yer almaktadır. Sivil ...
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin güçlendirilmesi hibe programı kapsamında yürütülen Güvenli Bir Hayat Var projesinde Proje ortağı olarak yer almaktadır.Proje faaliyetleri ve proje eğitimlerinde Sakarya Üniversitesi ...
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin güçlendirilmesi hibe programı kapsamında yürütülen Güvenli Bir Hayat Var projesinde Proje ortağı olarak yer almaktadır. Proje faaliyetlerinde kadın hakları komisyonu üyelerini ...
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin güçlendirilmesi hibe programı kapsamında yürütülen Güvenli Bir Hayat Var projesinde Proje iştirakçisi olarak yer almaktadır. Proje bölgesi olan Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerini ...
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin güçlendirilmesi hibe programı kapsamında yürütülen Güvenli Bir Hayat Var projesinde Proje iştirakçisi olarak yer almaktadır. Proje başvuru sürecinde kurumsal destek sunmuştur. Proje ...