Güvenli bir hayat var
GÜVENLİ
BİR HAYAT VAR
Avrupa Birliği
Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
facebook
twitter
vimeo
flickr
youtube
e-mail
Güvenli Bir Hayat Var Projesi Kapanış Toplantısı Basın ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Düzce ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Kocaeli ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gönüllü Eğitimleri...
Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştayı Programı
Çalıştay Programı 11.05.2015 Kocaeli
Kadın Dostu Kent Çalışması
Medyada kadın imgesi çalıştayı
Düzce Üniversitesi Açılış Toplantısı
Kocaeli Üniversitesi
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin güçlendirilmesi hibe programı kapsamında yürütülen Güvenli Bir Hayat Var projesinde Eş finansman olarak yer almaktadır. Kocaeli Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde eş finansman karşılığı görevlendirdiği akademik personeller aracılığıyla proje ortaklığı yapmaktadır. KOÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde proje ofisi için yer temin etmektedir. Projenin Kocaeli Açılış toplantısı ve Kocaeli ilinde yapılan proje kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimlerine ev sahipliği yapmaktadır. Proje faaliyetlerinden Mevcut Durum Analizi ve Eylem Planı çalıştayının organizasyonunda başvuru sahibi ve proje ortakları ile çalışmalar yürütmüştür. Proje kapanış toplantısına ev sahipliği yapacaktır.