Güvenli bir hayat var
GÜVENLİ
BİR HAYAT VAR
Avrupa Birliği
Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
facebook
twitter
vimeo
flickr
youtube
e-mail
Güvenli Bir Hayat Var Projesi Kapanış Toplantısı Basın ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Düzce ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Kocaeli ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gönüllü Eğitimleri...
Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştayı Programı
Çalıştay Programı 11.05.2015 Kocaeli
Kadın Dostu Kent Çalışması
Medyada kadın imgesi çalıştayı
Düzce Üniversitesi Açılış Toplantısı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (iştirakçi)
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin güçlendirilmesi hibe programı kapsamında yürütülen Güvenli Bir Hayat Var projesinde Proje iştirakçisi olarak yer almaktadır. Proje bölgesi olan Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerini kapsayan kurumsal kapasitesi ve Proje döngü yönetimi bilgisi güçlü olan teknik personel desteğiyle gerek projenin başvuru sürecinde gerekse proje uygulama sürecinde kurumsal destek sunmaktadır. Proje basın toplantıları ve değerlendirme toplantılarına ev sahipliği yapmaktadır. MARKA proje uygulama birimi personeli proje sekreterliği görevini yürütmektedir.