Güvenli bir hayat var
GÜVENLİ
BİR HAYAT VAR
Avrupa Birliği
Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
facebook
twitter
vimeo
flickr
youtube
e-mail
Güvenli Bir Hayat Var Projesi Kapanış Toplantısı Basın ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Düzce ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Kocaeli ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gönüllü Eğitimleri...
Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştayı Programı
Çalıştay Programı 11.05.2015 Kocaeli
Kadın Dostu Kent Çalışması
Medyada kadın imgesi çalıştayı
Düzce Üniversitesi Açılış Toplantısı
GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ
MEDYADA KADIN İMGESİ ÇALIŞTAYI BASIN BİLGİLENDİRME NOTU
“Kadına Yönelik Şiddetle (KYŞ) Mücadelede Yerel ve Ulusal Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı” kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen “Güvenli Bir Hayat Var!” projesi Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde yürütülmektedir.
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi’nin başvuru sahibi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Kocaeli Barosu, ve Düzce S.S. Nilüfer Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin proje ortağı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Gölcük Kaymakamlığı’nın ise iştirakçi olarak yer aldığı “Güvenli Bir Hayat Var” projesiyle Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi gündemine alan Sivil Toplum Kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, STK’lar arasında yerel ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi ile toplumsal cinsiyet tabanlı şiddetle mücadele konusunda yürütülen hizmetlerin iyileştirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bilincin artırılması hedeflenmektedir.
Proje kapsamında 25 nisan 2015 cumartesi günü Sakarya’da Prof. Dr. Çiler DURSUN moderatörlüğünde bir gün boyunca sürecek olan “Medyada Kadın İmgesi Çalıştayı” düzenlenecektir. Medyanın toplum psikolojisinde ve sosyal dönüşümde belirleyici bir konumda oluşu ve toplum nezdindeki etkin rolünün bilinciyle “medyada yer alması ve gelişmesi istenen kadın imgesi” üzerine çalışma yapılacaktır.
Sakarya, Kocaeli ve Düzce ilerinden davet edilen Kadın odaklı çalışan STK Temsilcileri, akademisyenler, sosyal hizmet uzmanları, hukukçular, iletişimciler, yazılı ve görsel basın kuruluşu temsilcileri tarafından, medyanın çizdiği “kadın” imgesi ortak bir platformda tartışılacak ve toplumsal, psikolojik, hukuki ve diğer tüm boyutları ile konu ele alınacak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen yayın politikaları üzerine düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, basın meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve toplumdaki bireylere yönelik görüş ve öneriler geliştirilecektir.
Çalıştay sonrasında oluşturulan raporlar, düzenleyici ve denetleyici kurullarla, medya ve basın kuruluşlarıyla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Medyada kadın imgesinin toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde ele alınması yönünde bilinç artırılması ve bu yönde gerek medya kuruluşları gerekse kamuoyunda olumlu anlamda bir yaklaşımın benimsenmesine katkı sağlanması hedeflenen çalışma ile kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bilincin artırılması yönünde toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

ÇALIŞTAY YERİ: Sakarya Elmas Otel
İLETİŞİM: MEHMET KAYGUSUZ-SHUDER KOCAELİ ŞUBE BAŞKANI- TEL: 0(533) 324 24 33
YASEMİN GÖZKONAN KAHVECİ- PROJE KOORDİNATÖRÜ- TEL: 0(505) 283 06 41
GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ
MEDYADA KADIN İMGESİ ÇALIŞTAYI
Moderator: Prof.Dr.Çiler DURSUN
Çalıştay Programı - 25.04.2015 - Sakarya
09.30-10.00 Açılış, tanışma ve proje tanıtımı
10.00-10.30 Medya nedir? Medya aracılığı ile toplumsal iletişim nasıl gerçekleşir?
10.30-11.00 Türkiye’de medya sektörünün sayısal görünümü ve güncel durumu
11.00-11.15 Çay- kahve arası-Dinlenme
11.15-12.30 Medyada kadınların temsili ile ilgili mevzuat, düzenlemeler, etik kodlar
12.30-13.30 Öğle yemeği
13.30-14.30 Medyada kadınların temsili ile ilgili genel stratejiler ve söylemler
14.30-15.00 Medyada kadın çalışanların durumu ve sorunlar
15.00-15.15 Çay- kahve arası-Dinlenme
15.15-16.00 I. Atölye çalışması: Haberlerde kadınların temsili ile ilgili örnekler üzerinden eleştirel değerlendirmeler ve çözümler
16.00-16.30 II. Atölye çalışması: Medyada kadınların temsiliyle ilgili sorunların çözümü için öneriler
16.30-17.00 III. Atölye çalışması: Medyada kadınların mesleki varlığını güçlendirmek için öneriler
17.00-17.30 Genel Değerlendirme ve Kapanış
Medyada Kadın

www.guvenlibirhayatvar.org