Güvenli bir hayat var
GÜVENLİ
BİR HAYAT VAR
Avrupa Birliği
Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
facebook
twitter
vimeo
flickr
youtube
e-mail
Güvenli Bir Hayat Var Projesi Kapanış Toplantısı Basın ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Düzce ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Kocaeli ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gönüllü Eğitimleri...
Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştayı Programı
Çalıştay Programı 11.05.2015 Kocaeli
Kadın Dostu Kent Çalışması
Medyada kadın imgesi çalıştayı
Düzce Üniversitesi Açılış Toplantısı
GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ
KAPANIŞ TOPLANTISI BASIN DUYURUSU
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin güçlendirilmesi hibe programı kapsamında, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi’nin proje sahibi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Kocaeli Barosu, Düzce Nilüfer Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin proje ortağı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Gölcük Kaymakamlığı’nın proje iştirakçisi olarak yer aldığı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen “ Güvenli Bir Hayat Var- There is a life” projesi Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde yürütülmektedir.
Projenin genel amacı, ülkemizde kadına yönelik her tür şiddetin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin tüm tarafların işbirliği ile uygulamaya konulmasına katkıda bulunmak, sivil toplumun güçlendirilmesi yoluyla kadının insan haklarının korunması çalışmalarını bölge ölçeğinde geliştirmek, yaygınlaştırmak ve bu çalışmaları entegre etmektir. Bu doğrultuda proje Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde kadına yönelik şiddet ile mücadeleyi gündemine alan sivil toplum kuruluşlarının ve girişimlerinin kapasitesinin geliştirilmesi, bu alanda yerel ve bölgesel işbirliğini teşvik etmek suretiyle toplumsal cinsiyet tabanlı şiddetle mücadelede hizmetlerin iyileştirilmesi ve bu yönde bilincin artırılmasını hedeflemektedir.
“Güvenli Bir Hayat Var” projesi kapsamında Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık yaratmayı amaçlayan ve Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi gündemine alan Sivil toplum kuruluşları arasında yerel ve bölgesel işbirliğini sağlamayı hedefleyen çalışmalar yapılmıştır. Proje süresince “Mevcut Durum Analizi Araştırması”, “Medyada Kadın İmgesi Çalıştayı”, “Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştayı”, “Kadın Dostu Kent Çalışması”, “Kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eğitimleri” , “Platform Toplantıları”, “Kamu spotu hazırlanması” gibi toplumsal cinsiyet tabanlı kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmetlerin iyileştirilmesi ve bu yönde bilincin artırılmasını hedefleyen faaliyetler gerçekleştirilmiş olup, bu faaliyetler sonunda oluşturulan raporlar ve çıktılar ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır. 01.02.2014 tarihinde başlayan proje kapsamında yapılan Proje faaliyetlerinin anlatılacağı ve “Kadına yönelik şiddetle mücadele” temalı hazırlanan kamu spotunun ilk gösteriminin sunulacağı “Güvenli Bir Hayat Var Projesi Kapanış Toplantısı”, 25 Kasım 2015 tarihinde 14.00-17.00 saatleri arasında Kocaeli Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Toplantıya Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde kadın odaklı çalışma yapan ve kadına yönelik şiddetle mücadele için faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bu alanda faaliyet gösteren yerel yönetin, kamu kurum ve kuruluş çalışanları, Üniversiteler ve Baro temsilcileri ve alana ilgi duyan tüm gönüllü bireyler davetlidir.
Basına ve kamuoyuna duyurulur.
İLETİŞİM : MEHMET KAYGUSUZ- TEL: 05333242433
GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ
"Güvenli Bir Hayat Var" Projesi Kapsamında 25 Kasım 2015 tarihinde 14:00-17:00 saatleri arasında yapılacak olan “Proje Kapanış Toplantısı” na katılımınızdan mutluluk duyarız.
GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ
KAPANIŞ TOPLANTISI PROGRAMI
TARİH : 25 KASIM 2015
SAAT : 14.00-17.00
YER : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BAKİ KOMSUOĞLU KONGRE SALONU
PROGRAM
14.00 AÇILIŞ
14.00 - 14.45 AÇILIŞ KONUŞMALARI
- PROTOKOL KONUŞMALARI ( VALİ, VALİ YARDIMCISI, KAYMAKAM, BELEDİYE BAŞKANLIĞI, İL MÜDÜRLERİ )
- KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEMSİLCİSİ
- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEMSİLCİSİ
- DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEMSİLCİSİ
- KOCAELİ BAROSU TEMSİLCİSİ
- DÜZCE NİLÜFER KADIN ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞL. KOOP. TEMSİLCİSİ
- SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ KOCAELİ ŞUBESİ TEMSİLCİSİ
14.45 - 15.15 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ TANITIMI
PROJE KOORDİNATÖRÜ : YASEMİN GÖZKONAN KAHVECİ
15.15 - 15.20 KAMU SPOTU GÖSTERİMİ
15.20 -15.35 PLATFORM TANITIMI ” DOĞU MARMARA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PLATFORMU ” PLATFORM SÖZCÜSÜ
15.35 - 16.00 PLAKET TÖRENİ
16.00 - 17.00 KOKTEYL- KAPANIŞ

www.guvenlibirhayatvar.org