Güvenli bir hayat var
GÜVENLİ
BİR HAYAT VAR
Avrupa Birliği
Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
facebook
twitter
vimeo
flickr
youtube
e-mail
Güvenli Bir Hayat Var Projesi Kapanış Toplantısı Basın ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Düzce ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Kocaeli ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gönüllü Eğitimleri...
Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştayı Programı
Çalıştay Programı 11.05.2015 Kocaeli
Kadın Dostu Kent Çalışması
Medyada kadın imgesi çalıştayı
Düzce Üniversitesi Açılış Toplantısı
Düzce üniversitesi açılış ve tanıtım toplantısı
25 Mart 2014 11.00-13.00
Düzce Üniversitesi Çalıştay Salonu, Düzce.

Açılışa Düzce’nin tüm proje ortaklarının, Düzce Üniversitesi üst yönetimi ve birimleri ile kamu ve STK çevrelerinin, yüksek katılım sağlanmıştır. Açılış haberleri yerel ve ulusal basına gönderilmiştir.

GENEL DEĞERLENDİRME

Düzce’de yapılan proje açılış toplantısı konuyla ilgili tüm kamu kuruluşlarına ve STK’lara duyurulmuş, konuyla ilgili her kesimin projeyle ilgili bilgisi sağlanmıştır.

Düzce açılış toplantısı ile 3 ili kapsayan projenin Düzce’de de sahiplenilmesi ve bölgede kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bilincin artırılması hedefine katkı sağlanmıştır. Açılış toplantısının yerel basında yer almasının sağlanması yoluyla Düzce’de konu hakkında kamuoyu yaratılması ve hedef kitleye ulaşılmasına katkı sağlanmıştır.

Düzce Açılış toplantısı ile genel olarak projenin ;

• Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde KYŞ ile mücadeleyi gündemine alan sivil toplum kuruşulşarının ve girişimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi, yerel ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi ile,

• Toplumsal cinsiyet tabanlı şiddetle mücadele konusunda yürütülen hizmetlerin iyileştirilmesi ve bu yönde bilincin arttırılması hedefine katkı sağladığı değerlendirilmektedir.