Güvenli bir hayat var
GÜVENLİ
BİR HAYAT VAR
Avrupa Birliği
Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
facebook
twitter
vimeo
flickr
youtube
e-mail
Güvenli Bir Hayat Var Projesi Kapanış Toplantısı Basın ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Düzce ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Kocaeli ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gönüllü Eğitimleri...
Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştayı Programı
Çalıştay Programı 11.05.2015 Kocaeli
Kadın Dostu Kent Çalışması
Medyada kadın imgesi çalıştayı
Düzce Üniversitesi Açılış Toplantısı
09 Haziran 2015 Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştayı
09 Haziran 2015
GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ
KAMU HİZMETLERİNDEN BEKLENTİLER ÇALIŞTAYI
Düzce üniversitesinde konuralp yerleşkesi rektörlük binası çalıştay salonu kat.5 / Düzce adresinde çalıştayımız düzenlenecektir.
Çalıştay Programı-09.06.2015-Düzce
10.00-10.30 Kayıt açılış, tanışma ve proje tanıtımı
10.30-11.15 Kadınlara yönelik kamusal hizmetlerde mevcut durum
Kadınlara yönelik Sosyal hizmetler, eğitim, istihdam, yerel yönetim hizmetleri, kamu-kadın sivil toplum örgütleri ilişkileri
Konuşmacı : S.H.U. Sultan ÇAMUR KARATAŞ
11.15-11.30 Çay - Kahve Arası-Dinlenme
11.30-12.15 Kadınlara yönelik yasal düzenlemeler ve adalet hizmetleri
Konuşmacı : Prof.Dr. Ayşe NUHOĞLU - Bahçeşehir Üniversitesi
12.15-12.45 Çay- Kahve Arası- Kokteyl
12.45-14.15 Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Görüş ve Öneriler
Moderatör : Yard.Doç.Dr. Şule ÇEVİKER AY - Düzce Üniversitesi
14.15-14.30 Genel Değerlendirme ve Kapanış

www.guvenlibirhayatvar.org