Güvenli bir hayat var
GÜVENLİ
BİR HAYAT VAR
Avrupa Birliği
Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
facebook
twitter
vimeo
flickr
youtube
e-mail
Güvenli Bir Hayat Var Projesi Kapanış Toplantısı Basın ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Düzce ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Kocaeli ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gönüllü Eğitimleri...
Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştayı Programı
Çalıştay Programı 11.05.2015 Kocaeli
Kadın Dostu Kent Çalışması
Medyada kadın imgesi çalıştayı
Düzce Üniversitesi Açılış Toplantısı
Güvenli Bir Hayat Var projesi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gönüllü Eğitimleri Sakarya'da Gerçekleştirildi.
14 Ekim 2015
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin güçlendirilmesi hibe programı kapsamında, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi’nin proje sahibi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Kocaeli Barosu, Düzce Nilüfer Kadın, Çevre, Kültür ve İşl. Kooperatifi’nin proje ortağı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Gölcük Kaymakamlığı’nın proje iştirakçisi olarak yer aldığı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen “ Güvenli Bir Hayat Var- There is a life” projesi Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde yürütülmektedir.
Projenin genel amacı, ülkemizde kadına yönelik her tür şiddetin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin tüm tarafların işbirliği ile uygulamaya konulmasına katkıda bulunmak, sivil toplumun güçlendirilmesi yoluyla kadının insan haklarının korunması çalışmalarını bölge ölçeğinde geliştirmek, yaygınlaştırmak ve bu çalışmaları entegre etmektir. Bu doğrultuda proje Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde kadına yönelik şiddet ile mücadeleyi gündemine alan sivil toplum kuruluşlarının ve girişimlerinin kapasitesinin geliştirilmesi, bu alanda yerel ve bölgesel işbirliğini teşvik etmek suretiyle toplumsal cinsiyet tabanlı şiddetle mücadelede hizmetlerin iyileştirilmesi ve bu yönde bilincin artırılmasını hedeflemektedir.
Proje faaliyetleri içinde kadına yönelik şiddetle mücadelede geniş kitlelerin aktif rol üstlenmesini teşvik edici ve bilinç artırmaya yönelik olarak verilmesi planlanan “ Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet” eğitimleri yer almaktadır.
Kadın STK üyeleri ve Gönüllülere yönelik düzenlenen eğitimler Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezinde 7-8-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu akademisyenleri Doç.Dr.Dilek AYGİN ve Yard. Doç.Dr.Havva SERT tarafından verilen eğitimlere 133 gönüllü katıldı. Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rolleri, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik şiddetle mücadele, bu alandaki ulusal ve uluslararası mevzuat, yerel yönetim hizmetleri konularının anlatıldığı eğitimlerde aynı zamanda katılımcılarla uygulamalı ve interaktif bir çalışma yapılarak kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık kazandırılmasına katkı sağlanmıştır. Eğitim sonunda gönüllülere katılım belgesi, proje için özel hazırlanan kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirme kitapçığı, masa takvimi, çanta, stiker ve tohumlu kalemler dağıtıldı.
Çalıştay ile ilgili basına yansıyan haberler