Güvenli bir hayat var
GÜVENLİ
BİR HAYAT VAR
Avrupa Birliği
Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
facebook
twitter
vimeo
flickr
youtube
e-mail
Güvenli Bir Hayat Var Projesi Kapanış Toplantısı Basın ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Düzce ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Kocaeli ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gönüllü Eğitimleri...
Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştayı Programı
Çalıştay Programı 11.05.2015 Kocaeli
Kadın Dostu Kent Çalışması
Medyada kadın imgesi çalıştayı
Düzce Üniversitesi Açılış Toplantısı
Güvenli Bir Hayat Var Projesi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Kocaeli ‘de Gerçekleştirildi
28 Ekim 2015
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin güçlendirilmesi hibe programı kapsamında Proje faaliyetleri içinde kadına yönelik şiddetle mücadelede geniş kitlelerin aktif rol üstlenmesini teşvik edici ve bilinç artırmaya yönelik olarak verilmesi planlanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet” eğitimleri yer almaktadır.
Kocaeli, Sakarya Düzce İllerinde gerçekleşen Kadın STK üyeleri ve Gönüllülere yönelik düzenlenen eğitimler Kocaeli ilinde Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Kongre Merkezinde gerçekleşmiştir. 12-16 Ekim tarihleri arasında Kadın Sivil toplum kuruluşlarına, 20-21-27 Ekim tarihlerinde Gönüllülere yönelik olan eğitimlere Öğrenciler, Kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katılım sağlamıştır. Prof.Dr. Münevver TEKCAN, Yrd.Doç.Dr. Elif KARAGÜN, Yrd.Doç.Dr. Ayşegül GÖKALP KUTLU tarafından verilen eğitimlere 150 kişinin üzerinde katılım sağlanmıştır.
Eğitimlerde; Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rolleri, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik şiddetle mücadele, bu alandaki ulusal ve uluslararası mevzuat, yerel yönetim hizmetleri konularının anlatıldığı eğitimlerde aynı zamanda katılımcılarla uygulamalı ve interaktif bir çalışma yapılarak kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık kazandırılmasına katkı sağlanmıştır. Eğitim sonunda Stk üyelerine ve gönüllülere katılım belgesi, proje için özel hazırlanan kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirme kitapçığı, masa takvimi, çanta, stiker ve tohumlu kalemler dağıtıldı.