Güvenli bir hayat var
GÜVENLİ
BİR HAYAT VAR
Avrupa Birliği
Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
facebook
twitter
vimeo
flickr
youtube
e-mail
Güvenli Bir Hayat Var Projesi Kapanış Toplantısı Basın ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Düzce ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Kocaeli ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gönüllü Eğitimleri...
Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştayı Programı
Çalıştay Programı 11.05.2015 Kocaeli
Kadın Dostu Kent Çalışması
Medyada kadın imgesi çalıştayı
Düzce Üniversitesi Açılış Toplantısı
GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ
MEVCUT DURUM ANALİZİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI BASIN BİLGİLENDİRME NOTU
“Kadına Yönelik Şiddetle (KYŞ) Mücadelede Yerel ve Ulusal Sivil Toplum Kuruluşlarının  Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı” kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen “Güvenli Bir Hayat Var!” projesi Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde yürütülmektedir.
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi’nin başvuru sahibi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Kocaeli Barosu,  ve Düzce S.S. Nilüfer Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin proje ortağı,  Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Gölcük Kaymakamlığı’nın ise iştirakçi olarak yer aldığı “Güvenli Bir Hayat Var” projesiyle Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi gündemine alan Sivil Toplum Kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, STK’lar arasında yerel ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi ile toplumsal cinsiyet tabanlı şiddetle mücadele konusunda yürütülen hizmetlerin iyileştirilmesi ve  kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bilincin artırılması hedeflenmektedir.
Proje kapsamında 11 Mayıs 2015 pazartesi günü Kocaeli Kızılkaya Otelde, Prof. Dr. Belkıs KÜMBETOĞLU moderatörlüğünde bir gün boyunca süren “Mevcut Durum Analizi ve Eylem Planı Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştayda, Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde kadın odaklı çalışan sivil toplum kuruluşlarının incelendiği ve saha çalışmalarının yapıldığı bilimsel araştırma sonuçları ve mevcut durum analizi çıktıları paylaşılmıştır. Doğu Marmara bölgesinde yaklaşık 6 aydır süren araştırmada ayrıntılı olarak kadın sivil toplum örgütleri incelenmiş ve yapısal özellikleri analiz edilmiştir. Çalıştayda ayrıca Almanya’daki kadına yönelik şiddet konusunda çalışan kurumlar hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
Kocaeli, Sakarya ve Düzce ilerinden davet edilen Kadın odaklı çalışan STK Temsilcileri, Kocaeli, Sakarya ve Düzce Üniversitesi akademisyenleri,  Kocaeli, Sakarya ve Düzce Barosu kadın hakları konusunda çalışan  hukukçular, sosyal hizmet uzmanları, illerin kent konseyi kadın meclisi üyeleri ve gönüllü kadın çalışması yapan bireyler  tarafından mevcut durum analizi ışığında, Doğu Marmara bölgesinde kadın odaklı çalışan STK ların durumları, kadının sosyo-ekonomik statüsünün yükseltilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesi için sivil toplum örgütlerinin neler yapması gerektiği, STK ların yerel ve bölgesel düzeyde kapasitelerinin geliştirilmesi ve STK lar arasında işbirliği sağlanması ve bu yönde bir yapılanma oluşturulması hususları  ortak bir platformda tartışıldı ve sosyal, ekonomik, psikolojik, hukuki, idari ve diğer tüm boyutları ile konu ele alındı ve sivil toplum kuruluşları ile eylem planı yapılarak  görüş ve öneriler geliştirildi.
Çalıştay sonrasında oluşturulan raporlar, STK larla, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle, basın kuruluşlarıyla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sivil toplumun güçlendirilmesi ve STK lar arasında işbirliği sağlanması hedeflenen çalışma ile kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bilincin artırılması yönünde toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratılması ve Doğu Marmara’da kadın odaklı çalışan STK lar arasında kadına yönelik şiddetle mücadele platformu oluşturulması amaçlanmaktadır.

ÇALIŞTAY YERİ: Kızılkaya otel KÖRFEZ-KOCAELİ
İLETİŞİM: MEHMET KAYGUSUZ-SHUDER KOCAELİ ŞUBE BAŞKANI- TEL: 0(533) 324 24 33
YASEMİN GÖZKONAN KAHVECİ- PROJE KOORDİNATÖRÜ- TEL: 0(505) 283 06 41

www.guvenlibirhayatvar.org