Güvenli bir hayat var
GÜVENLİ
BİR HAYAT VAR
Avrupa Birliği
Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
facebook
twitter
vimeo
flickr
youtube
e-mail
Güvenli Bir Hayat Var Projesi Kapanış Toplantısı Basın ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Düzce ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Kocaeli ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gönüllü Eğitimleri...
Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştayı Programı
Çalıştay Programı 11.05.2015 Kocaeli
Kadın Dostu Kent Çalışması
Medyada kadın imgesi çalıştayı
Düzce Üniversitesi Açılış Toplantısı
GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ
Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) 2012 yılında “Kadına Yönelik Şiddetle (KYŞ) Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı”nı ilan etti. Bu kapsamında bölgemizde kadının sosyo-ekonomik statüsünün geliştirilmesinde önemli faydalar sağlayabilecek “VAW/56- Güvenli Bir Hayat Var!/There Is A Safe Life!” başlıklı projemiz geliştirildi. Uzun bir değerlendirme sonucunda ise başarılı bulundu. 23 Aralık 2013 tarihinde ise MFİB ile sözleşme imzalanmıştır.
Proje bütçesi 143.826 Euro olup toplam hibe tutarı 129.429 Euro’dur.
Proje kapsamında, Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde kadına yönelik şiddetle mücadelede 18 ay devam edecek sistemli çalışmalar geliştireceğiz.
Projede;
• Başvuru sahibi Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi,
• Ortaklar Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Barosu, Sakarya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve S.S. Nilüfer Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi
• İştirakçiler ise Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Gölcük Kaymakamlığıdır. Projenin başarısını destekleyecek önemli bir unsur bu geniş ortaklık yapısıdır. Kadın çalışmalarını, bilhassa kadına yönelik şiddetle mücadeleyi bölgemizin bu güzide kurumlarının sahiplenmesi kayda değerdir.
Bu proje ile Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi gündemine alan sivil toplum kuruluşlarının ve girişimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi; yerel ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi; toplumsal cinsiyet tabanlı şiddetle mücadele konusunda yürütülen hizmetlerin iyileştirilmesi ve bu yönde bilinç artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
MARKA, hibe programında uygun iller arasında yer almayan Yalova ve Bolu illerinin proje tecrübelerinden faydalanmasında; proje sonuçlarının sürdürülmesinde ve yaygınlaştırılmasında desteğini sunacaktır.