Güvenli bir hayat var
GÜVENLİ
BİR HAYAT VAR
Avrupa Birliği
Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
facebook
twitter
vimeo
flickr
youtube
e-mail
Güvenli Bir Hayat Var Projesi Kapanış Toplantısı Basın ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Düzce ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Kocaeli ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gönüllü Eğitimleri...
Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştayı Programı
Çalıştay Programı 11.05.2015 Kocaeli
Kadın Dostu Kent Çalışması
Medyada kadın imgesi çalıştayı
Düzce Üniversitesi Açılış Toplantısı
GÜVENLİ BİR HAYAT VAR ! PROJESİ
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin güçlendirilmesi hibe programı kapsamında yürütülen proje AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ tarafından finanse edilmektedir.
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi Avrupa Birliği tarafından finansa edilen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi” adlı projeyi “Güvenli Bir Hayat Var” başlığı ile hayata geçiriyor.
Merkezi İhale ve Finans Birimi ile Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi arasında İmzalanan 23.12.2014 tarihinde imzalanan hibe sözleşmesi ile 18 ayda tamamlanacak proje için 143,826 Euro hibe edilmiştir.
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, genelde uzmanların sosyal ve ekonomik haklarını korumak ve haklarının gelişimini sağlamanın yanısıra özelde müracaatçıları arasında yer alan kadının sosyo-ekonomik statüsünün güçlendirilmesi amacıyla da çalışmalarını sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye Genelinde güçlü bir kurumsal yapılanmaya sahip olan derneğimiz, projenin kapsadığı KOCAELİ, SAKARYA ve DÜZCE illerinde de yapılanmıştır.
Etkinlik Takvimi
Haziran
09
Saat
10:00
09 Haziran 2015 Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştayı
Düzce üniversitesinde konuralp yerleşkesi rektörlük binası çalıştay salonu kat.5 / Düzce adresinde çalıştayımız düzenlenecektir.
Mayıs
11
Saat
09:30
11 Mayıs 2015 Çalıştay Programı
11 Mayıs 2015 günü Mevcut Durum Analizi ve Eylem Planı Çalıştayı Kızılkaya Butik Otelde gerçekleşecektir.
Mayıs
08
Saat
09:30
Kadın Dostu Kent Bilgilendirme Toplantısı
8 Mayıs 2015 9:30-13:00 saatleri arası "Kadın Dostu Kent Bilgilendirme Toplantısı" Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısında gerçekleşecektir.
Nisan
25
Saat
09:30
25 Nisan 2015 Medyada kadın imgesi çalıştayı
Güvenli bir hayat var projesi kapsamında gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimizden birisi olan " Medyada Kadın İmgesi Çalıştayı " 25 Nisan 2015 tarihinde SAKARYA ilinde gerçekleşiyor.